Author Archives: ssrfbih

Supervizija

Supervizija u psihosocijalnom radu prvenstveno omogućava pomagačima da redovno razmatraju svoj rad s klijentima. Svrha supervizije je da osigura da se prepoznaju potrebe klijenta, da je pomagač usmjeren prema njima, te da se prati djelotvornost poduzetih intervencija. Svjesni važnosti i značaja supervizije  Savez socijalnih radnika FBiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politika […]

Početak specijalizovane obuke uposlenika centara za socijalni rad

Savez socijalnih radnika FBiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike počinje sa realizacijom spacijalizovanog programa obuke profesionalaca u centrima za socijalni rad u FBiH. Prva specijalizovana obuka uposlenika centara za socijalni rad u FBiH počinje u Zenici 17.5.2021. godine. Ukupno je prijalvljeno 15 učesnika. Edukacija se izvodi po PRIDE modelu. Naredna ekukacija […]

Međunarodni dan porodice

Porodica je temelj i osnova svakog društva. Mijenjala je svoj oblik i strukturu ali je jedina koja ima kontinuitet od nastanka čovječanstva i sigurno će postojati do njegovog kraja. Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja u cijelom svijetu. . Cilj obilježavanja ovog dana je podići svjesnost o važnosti porodice, te potakne javnost […]

Stručni skup -Dani socijalne zaštite u FBiH

SAVEZ SOCIJALNIH RADNIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ORGANIZUJE  STRUČNI SKUP (ONLINE SKUP) DANI SOCIJALNE ZAŠTITE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE „Izazovi sistema socijalne zaštite u vanrednim okolnostima“. Vršeći svoju misiju u oblasti edukacije i unapređenja teorije i prakse socijalnog rada i unapređenje položaja i statusa uposlenika u ustanovama socijalne zaštite Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i […]