Međunarodni dan porodice

Porodica je temelj i osnova svakog društva. Mijenjala je svoj oblik i strukturu ali je jedina koja ima kontinuitet od nastanka čovječanstva i sigurno će postojati do njegovog kraja.
Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja u cijelom svijetu. . Cilj obilježavanja ovog dana je podići svjesnost o važnosti porodice, te potakne javnost na pružanje podrške porodicama koje su suočene sa problemima u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu.
Generalna skupština UN-a je 20. septembra 1993. donijela rezoluciju 47/237 kojom se utvrđuje ovaj dan kao Međunarodni dan porodice.
Štitimo i čuvajmo vrijednosti bosanskohercegovačke porodice, to je najbolji garant očuvanja moralnih i istinskih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva