Istraživanje

Asocijalcija socijalnih radnika Kantona Sarajevo  provela je istraživanja utjecaja pandemije na porodicu. Danas su predstavljeni rezultati istraživanja