Početak specijalizovane obuke uposlenika centara za socijalni rad

Savez socijalnih radnika FBiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike počinje sa realizacijom spacijalizovanog programa obuke profesionalaca u centrima za socijalni rad u FBiH.

Prva specijalizovana obuka uposlenika centara za socijalni rad u FBiH počinje u Zenici 17.5.2021. godine. Ukupno je prijalvljeno 15 učesnika. Edukacija se izvodi po PRIDE modelu. Naredna ekukacija je u Kantonu Sarajevo.