Počela specijalizovana edukacija uposlenika u centrima za socijalni rad FBiH

Danas smo zvanično u Zenici  počeli provoditi edukaciju uposlenika centara za socijalni rad u FBiH, odnosno specijalizovanog programa “Rada sa djecom i porodicama koje se vraćaju iz ratnih područja”