Савез удружења стручних радника социјалне дјелатности са сједиштем у Бањалуци ул. Крајишких бригада 104

Савез удружења стручних радника социјалне дјелатности из Републике Српске је регистровано рјешењем Основног суда у Бања Луци број: Ф-1-43/16 од 29.08.2016. године, а баштини традицију Удружења стручних радника социјалних дјелатности РС које је регистровано рјешењем Основног суда у Бања Луци број: РГ-59/96 од 16.05.1996. године прије тога и које је након одлуке да се оно трансформише и регионализује формализовано у Савез удружења стручних рандика социјалних дјелатности из РС. 

Циљеви Савеза су:

 1. Kоординише радом и представља заједнички интерес регионалних удружења стручних радника социјалних дјелатности, сарађује на питањима из области социјалне, породиче и дјечије заштите и социјалног рада, органа, служби, организација и установа социјалних дјелатности и у границама својих могућности, доприноси развоју и унапређењу ових дјелатности;
 2. Имплементира пројекте из области социјалне, породиче и дјечије заштите и социјалног рада; 
 3. Упознаје своје чланице и јавност са мјерама социјалне заштите, улогом, задацима и значајем појединих служби, органа и установа социјалних дјелатности;
 4. Развија и унапређује методе социјалног и другог стручног рада;
 5. Разматра питања која су од посебног интереса за стручне раднике у социјалној дјелатности, њихов професионални положај и статус у цјелини;
 6. Разматра питања у области система образовања и стручног усавршавања свих профила стручних радника запослених у социјалним дјелатностима, даје иницијативе и приједлоге у циљу доградње и осавремењавања система образовања, стручног оспособљавања и напредовања у струци свих професија;
 7. Доприноси даљој афирмацији професионалног социјалног рада;
 8. Успоставља, развија и унапређује добровољни рад у овој дјелатноси;
 9. Његује, развија и унапређује друштвене норме, људски морал, професионалну етику и одговорност стручних радника, а у складу са одредбама Kодекса професионалне етике одговарајуће професије;
 10. Учествује у припреми и разматрању докумената од значаја за друштвено-економски положај и социјалну сигурност грађана и даје свој стручни допринос њиховом конципирању и уређивању, а посебно практичној примјени и њиховој афирмацији у пракси;
 11. Сарађује са другим друштвеним, социјално-хуманитарним, инвалидским, стручним и сродним организацијама, друштвима, удружењима, државаним органима, предузећима, истраживачким и научним организацијама, службама и кадровима у области социјалних дјелатности и социјалног рада и друштвеним дјелатностима уопште;
 12. Организује саборе, конференције, савјетовања, семинаре, трибине, студијска путовања и друге видове стручног усавршавања уз ангажовање стручних лица а све у сарадњи са надлежним институцијама;
 13. Издаје стручни часопис и друге публикације из области социјалне, породично-правне заштите и дјечије заштите;
 14. Организује сарадњу и размјену искустава у раду са сродним удружењима, социјално-хуманитарним и сличним организацијама у Републици Српској, Босни и Хецеговини и на плану међународне сарадње;
 15. Установљава и дођељује одговарајућа признања-награде појединцима, удружењима или установама, за допринос развоју и унапређењу социјалне, дјечије и породичне заштите у Републици Српској;
 16. Предузима и друге мјере и активности које су од интереса за успјешнији, ефикаснији и квалитетнији рад Савеза удружења, ради и друге послове који доприносе унапређењу стручне праксе у области социјалне, дјечије и породично-правне заштите;

Савез чини 6 регионалних удружења територијално расподјељених на Приједор, Бања Лука, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Херцеговина и засебна су правна лица са својим структурама управљања – управни одбори и скупштине. Предсједници УО РУ су чланови УО Савеза, а скупштина је сачињена из једнаког броја представника из сваког РУ.