Udruženje stručnih radnika socijalne djelatnosti Brčko Distrikta BiH, sa sjedištem u Brčkom, ulica Klosterska broj 11