Stručni skup “Dani socijalne zaštite u FBiH”

Pripreme stručnog skupa “Dani socijalne zaštite u FBiH” u organizaciji Saveza socijalnih radnika FBiH.
Planirano je da se Dani socijalne zaštite održe 25.05.2021. godine.
Drage kolegice i kolege, upišite ovaj datum u svoj kalendar.