Obavijest

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se Međunarodni naučni skup ALOS 20, u formi online prezentovanja, održava  22. i 23. aprila preko Zoom aplikacije.

Gospodin Mirnes Telalović će 22.04.2021. godne prezentirati svoj rad pod nazivom:
Izazovi sistema socijalne zaštite u odgovoru na krizu uzrokovanu pandemijom

Program Međunarodnog naučnog skupa ALOS 20