Обавјештење

Дана 21.01.2021. године одржан је on line састанак представника Савеза удружења
стручних радника социјалне дјелатности РС, Савеза социјалних радника ФБиХ и
Удружења стручних радника социјалне дјелатности Брчко Дистрикта БиХ са
представницима ОСЦЕ-а у циљу мапирања активности Савеза БиХ за 2021. годину.